Image
Image
Image

 

 

 

 

LAVICIS EN UW ORGANISATIE

 

Met energie en veel plezier je werk verrichten. Zo zou iedereen het liefst zijn werkzaam leven willen invullen. De belangen van de werkgever en werknemer zijn volledig identiek. Een gezonde werknemer met energie, drive en plezier in het werk, behoeft geen aansporing en hij weet om te gaan met lastige situaties, hij weet wat hij wil en wat van hem wordt verlangd. Zo ziet de werkgever zijn medewerkers graag en zo ziet een goed in zijn vel zittende medewerker ook zichzelf. Maar, deze harmonie is er niet altijd.

 

Voorbeelden van veel voorkomende situaties zijn:

  • Een veranderende organisatie stelt andere eisen aan medewerkers. Niet iedereen kan hier altijd even goed mee omgaan. Soms gaat een medewerker zelf op zoek naar een andere baan, maar het komt ook regelmatig voor dat mensen niet om kunnen gaan met deze nieuwe, veranderde omgeving.
  • Een medewerker die met zijn houding uitstraalt: "Ik zit mijn tijd wel uit"
  • Een medewerker die niet lekker in zijn vel zit
  • Een medewerker die regelmatig ziek is en waarbij het lastig is te benoemen wat er aan de hand is, maar hij straalt in ieder geval niet van energie en levenslust.

 

 

Lavicis heeft de ervaring dat inzicht in eigen patronen de sleutel is naar hernieuwde energie. Lavicis besteedt, in opdracht van de werkgever, aandacht aan de hiervoor genoemde situaties. Hierbij komen omgevingsfacetten aan de orde en bovenal de houding van de medewerker zelf.

 

Een medewerker met zin in zijn werk, zin in zijn leven en de rol die hij daarin vervult is veel productiever en draagt bij tot een energieke onderneming. Niets doen, toekijken en afwachten is voor werkgever en werknemer verloren tijd. Geloof in het eigen kunnen is de essentie. Lavicis richt zich op die essentie.

 

Hoe bereik je de kern?

Door inzichtgevende gesprekken wordt uw medewerker zich bewust van zijn eigen rol, zijn kwaliteiten en wat hem te doen staat in de komende periode. Afhankelijk van uw wens kan de begeleiding door Lavicis worden uitgebreid, zodat de bewustwording leidt tot concrete stappen in het (werkzame) leven. De medewerker wordt zich bewust van de patronen die hij heeft opgebouwd. Deze patronen beperken zich niet alleen tot de loopbaan, ook in de privésituatie zullen deze herkenbaar zijn. U biedt uw medewerker een positieve benadering, aandacht en versterking van de eigen kracht als u Lavicis inschakelt.

Wat levert een coachingstraject bij Lavicis op?

  • Meer energie en drive
  • Beter omgaan met veranderende situaties
  • Zin in het werk en in het leven, waardoor productiviteit, positieve energie en inspiratie ontstaan Verbetering van omgang met collega’s en de persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen worden met plezier nagestreefd
  • Afnemend werkgerelateerd ziekteverzuim, meer bezieling in het werk

Wat als een gecoachte het bovenstaande niet kan (her)vinden in de huidige functie? Dan wordt het tijd voor iets anders. Voor zowel de medewerker als de organisatie is verandering dan een prima uitgangspunt. Voor alle partijen winst. Is het zo simpel? Ja, de weg ernaartoe niet altijd, maar steun en hulp bij dit proces van zelfinzicht doen wonderen!