Image
Image
Image

 

 

 

 

OUTPLACEMENT

 

Wanneer duidelijk wordt dat de wegen van de werkgever en werknemer scheiden, biedt een outplacementtraject een duidelijke meerwaarde. De werkgever biedt een unieke kans aan de werknemer om, - los van de huidige, vaak lastige situatie -, zichzelf te hervinden en nieuw toekomstperspectief te creëren. Dit is een proces dat zich globaal als volgt laat weergeven:

 

  • Verliesverwerking
  • Aanbodversterking
  • Oriënteren op de arbeidsmarkt en arbeidsmarktbenadering
  • Daadwerkelijk realiseren van een nieuwe baan

 

Lavicis heeft ruime ervaring met outplacementtrajecten. Meerwaarde van een outplacementtraject bij Lavicis is ruime ervaring in het P&O vak. Daarnaast ruime ervaring als loopbaan- en levenscoach. Ook bij een outplacementtraject geldt dat zich een situatie in het werkzame leven voordoet, die lastig kan zijn, maar waar u mee om dient te gaan. In de coachingsgesprekken wordt ervaren dat een dergelijke situatie veel stof tot nadenken oplevert en vaak nieuwe inzichten, ervaringen en hernieuwde energie voor een volgende stap.