Image
Image
Image

 

 

 

 

LOOPBAAN- EN LEVENSCOACHING 

 

De combinatie van loopbaan- en levenscoaching is ontstaan door ervaringen in met name loopbaancoaching. Mensen die moeite hebben met hun werk, hebben vaak ook last van bepaalde levenspatronen in het algemeen. Onze ervaring is, dat werk je vaak een spiegel voorhoudt, je duidelijk maakt waar je goed in bent, wat je moeilijk vindt, wat je wel of niet durft etc. Het werk geeft vaak het eerste signaal als er iets aan de hand is, het fungeert slechts als spiegel, maar het beperkt zich niet tot het werkzame leven, integendeel, de relatie met het privébestaan is levensgroot. Dat maakt de samenhang tussen loopbaancoaching en levenscoaching tot een natuurlijke weg.

 

Als iemand zich aanmeldt bij Lavicis voor een kennismakingsgesprek, staat daarbij tevens de coachingsvraag centraal. De werksituatie kan de aanleiding zijn, of het zich niet lekker in zijn vel voelen, of onrust die nog niet goed te duiden is, maar wel maakt dat iemand op zoek gaat naar verheldering. Ook situaties in het persoonlijk leven kunnen aanleiding zijn om eens kennis te maken met een coach.