Outplacement

Er kan zich een moment in je loopbaan voordoen, waarop je gedwongen bent om afscheid te nemen van je werk en je te bezinnen en oriënteren op hoe je verder wilt. Afscheid nemen gaat gepaard met allerlei gevoelens, zoals onzekerheid of het gevoel (tijdelijk) minder eigenwaarde te bezitten. Het is belangrijk het afscheidsproces goed te doorlopen om verder te kunnen bewegen richting nieuw werk.

 

Wil of moet jij je oriënteren op ander werk?

Lavicis begeleidt je met alle aspecten die er bij outplacement komen kijken. 


 

Nieuw werk

Het doel dat Lavicis stelt is het vinden van nieuw werk. In de weg ernaartoe gaat het over jou. Wat heb jij nodig om goed afscheid te nemen? Hoe gaat het met je gevoel van eigenwaarde of onzekerheid? Wanneer je daar goed zicht op hebt, dan kun je 'vrij' verder. Dit proces, een wezenlijk onderdeel van wat we outplacement noemen, wordt vaak achteraf als zeer waardevol en heilzaam ervaren.
Op deze manier kan het gezien worden als een mogelijkheid om zelf weer aan het roer te staan van je werkzame leven. 

 

Meer over Omgaan met veranderingen

Lees nog een artikel over Outplacement