Re-integratie 2e spoor

Er doen zich situaties voor waarbij de werknemer of werkgever besluit dat re-integratie op de oude werkplek niet meer mogelijk is. Soms is zelfs terugkeer bij de oude werkgever helemaal uitgesloten, bijvoorbeeld omdat het soort werk waarvoor de werknemer nog wèl geschikt is bij de oude werkgever niet (meer) bestaat. Of omdat de omstandigheden bij de oude werkgever zodanig zijn, dat een succesvolle terugkeer niet binnen de mogelijkheden ligt. In dat geval zal een re-integratiebureau of -bedrijf samen met de werknemer uitkijken naar een andere werkgever.

 

Ben jij toe aan nieuwe stap in je loopbaan?

Lavicis begeleidt medewerkers individueel. Door een positieve benadering en persoonlijke aandacht is de ervaring dat medewerkers weer op een gezonde wijze hun volgende stap in hun loopbaan kunnen zetten. 


Zelf zoeken naar werk, onder begeleiding van een re-integratiebureau

Het traject van re-integratie 2e spoor vertoont grote overeenkomsten met wat we ook kennen als outplacement. De werknemer wordt begeleid bij het in kaart brengen van zijn of haar capaciteiten. Daarnaast wordt bepaald welk werk daar het beste bij past en wordt passend werk gezocht en gevonden.

Een actieve houding

Re-integratie 2e spoor is alleen succesvol als de werknemer een actieve houding heeft. De werknemer zal zelf moeten zoeken naar werk. Dat betekent vacatures vinden en solliciteren. Een passieve houding bij re-integratie 2e spoor kan opgevat worden als het niet-meewerken aan re-integratie. Dit kan leiden tot sancties bij de aanvraag van een WIA-uitkering.

Blik naar de toekomst

Bij Lavicis ervaart de medewerker dat hij/zij de regie weer in eigen hand krijgt. De begeleiding bestaat uit het afscheid nemen, maar daarna wordt ook weer de blik naar de toekomst gericht.
Wat kan er wél, welke mogelijkheden zijn er, hoe kan de medewerker weer met een positieve houding en met plezier verder? 

Onderdelen in een '2e spoor traject '

  • Aandacht voor verliesverwerking
  • Wat zijn de competenties?
  • Wat geeft energie, welke randvoorwaarden zijn er?
  • Inzicht in belemmerende overtuigingen.
  • Met welke beperkingen moet rekening worden gehouden? 
  • Aandacht voor niet constructief gedrag, individuele communicatietraining.
  • Opstellen motivatiebrief en bouwen van het CV
  • Gespreks- en interviewtraining
  • Voorbereiding op sollicitatiegesprekken (wat voor vragen kan je verwachten, wat zijn goede en minder goede antwoorden, hoe stel je je op in het gesprek, etc.)
  • Netwerkcontacten benutten en uitbouwen