Systemisch werk

We leven allemaal in menselijke systemen zoals het gezin, de werkomgeving, de vriendenkring, maar ook de school waar we op zitten of de opleiding die we volgen. De regels en ook onbewuste wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld en veel mensen zijn zich niet bewust van de invloed hiervan op hun leven. 
We worden gevormd door onze geschiedenis. Door "systemisch" te kijken op hoe die vorming heeft plaatsgevonden en op de effecten ervan in het hier en nu, wordt het mogelijk om duurzame verandering te bewerkstelligen. Systemisch werk kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

 

Ben je benieuwd naar welke systemen bij jou van invloed zijn op je gedrag?
En zou je wilen weten hoe het zicht hierop je leven kan veranderen?

 

In de begeleiding bij Lavicis wordt, indien de situatie daarom vraagt, door een 'systemische bril' gekeken. Ook in de individuele begeleiding komt de systemische benadering aan de orde.


 

Opstellingenavonden

Een paar keer per jaar organiseert Lavicis een opstellingenavond. Hierin biedt Lavicis haar clienten de mogelijkheid om een opstelling in een groep te ervaren. Een opstelling is voor iedereen die het voor het eerst meemaakt een wonderlijke ervaring. Aan de hand van een persoonlijke vraag of thema nodig je andere mensen in de groep uit om stand-in/representant te zijn. Zij vervullen op verzoek de rollen van mensen uit je familie of van andere aspecten van je vraag. De representanten ontvangen geen informatie over deze mensen. 

Tijdens de opstelling krijg je zicht op onderlinge verbindingen, ook wel de dynamiek genoemd. Daar staan dan je vader, je kind, je verlangen, je symptoom of je werk. De representanten kunnen verrassend genoeg voeling krijgen met het onderliggende krachtenveld van diegene of datgene wat ze representeren. Ze voelen wat er gebeurd is en wat er niet eerder is gevoeld of gezien.

Helende werking

De erkenning werkt helend en het is louterend om aandacht te geven aan dat wat verborgen of toegedekt is geweest. Met het inzicht en met het voelen tijdens een opstelling, gaat de gestolde werkelijkheid ontdooien. Er ontstaat beweging en de visie wordt transparanter. Dit werkt bevrijdend.
De deskundige begeleider faciliteert de opstelling en voegt soms elementen of personen toe waardoor er een nieuwe beweging kan ontstaan of inzichtelijk wordt.
 

Zoektocht naar levensgeluk

Soms is het moeilijk om open te staan voor het leven zoals het zich aandient. Wanneer we ons afsluiten, verliezen we het contact met onszelf, met ons lichaam en met de mensen om ons heen. We ontwikkelen illusies over hoe het leven moet zijn en hoe wij moeten zijn. Daardoor leven we minder in het nu en in de werkelijkheid, er is geen uitwisseling meer met het leven. Dit beïnvloedt onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, wat leidt tot verlies van levensvreugde.
De zoektocht naar geluk en innerlijke vrede vraagt om openheid en verbinding met onszelf en met de wereld. Familieopstellingen ondersteunen in dat proces.

 

Meer over Familie-opstellingen