EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een vorm van therapie die gebruikt wordt bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen. Bij een EMDR behandeling helpt Lavicis je om de emotionele lading bij een heftige herinnering te verminderen om zo aan het verwerkingsproces te kunnen beginnen. Je vergeet niet wat er is gebeurd, maar de emoties die je hierbij voelt worden minder sterk. Dat kan uitkomst bieden wanneer je (langdurige) klachten ervaart.

Wanneer wordt EMDR gebruikt?

EMDR wordt onder andere toegepast wanneer je een (reeks van) nare of schokkende gebeurtenis(sen) hebt ervaren, zoals:

 • (auto)ongeval of verwonding
 • ernstige ziekte
 • overval
 • mishandeling of getuige van mishandeling/geweld
 • (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
 • brand
 • natuurramp
 • oorlogssituatie

 

Of bijvoorbeeld bij verlieservaringen:

 • verlies van een baan
 • verlies van een geliefde
 • verlies van autonomie
 • verlies van gezondheid

 

Voorkomende klachten

Je kunt verschillende klachten ervaren na het meemaken van een schokkende gebeurtenis.

Denk hierbij aan:

 

 • nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • sneller geïrriteerd/kort lontje
 • schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • concentratieproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • slaapproblemen
 • angsten, paniek, je zorgen maken, onrust
 • stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid

 

Hoe werkt EMDR?

Tijdens een EMDR behandeling zal je gevraagd worden om terug te denken aan de gebeurtenis, inclusief bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Er word je gevraagd de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus: een vinger die voor je beweegt en die je met je ogen gevraagd wordt te volgen.

 

Na elke set wordt er even rust genomen en wordt er gevraagd wat er in je gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Dan word je gevraagd je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set zal beginnen.

Hoe EMDR werkt wordt in deze korte animatie uitgelegd:

Lavicis en EMDR

Bij Lavicis kun je terecht voor EMDR behandelingen. Deze worden geïntegreerd in een begeleidingstraject. Neem gerust contact op om over je vraag te overleggen.

 

Het is goed om te weten dat de EMDR begeleiding niet wordt vergoed door een zorgverzekeraar. Mijn ervaring is dat werkgevers vaak wel bereid zijn om begeleiding te vergoeden.